Dutch | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Formal, very polite
Mikor lenne jó Önnek?
Wanneer schikt het u?
Formal, polite
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Formal, polite
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Formal, direct

Appointments - Postponing

Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Formal, very polite
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Formal, polite
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Formal, polite
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Formal, polite
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Formal, polite
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Formal, direct
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, polite
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Formal, polite
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Formal, polite
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Formal, polite