Polish | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Formal, very polite
Mikor lenne jó Önnek?
Kiedy Panu odpowiada?
Formal, polite
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Formal, polite
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Formal, direct

Appointments - Postponing

Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Formal, very polite
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Formal, polite
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Formal, polite
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Formal, polite
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Formal, polite
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Formal, direct
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formal, polite
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Formal, polite
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Formal, polite
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Formal, polite