Danish | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
Formal, very polite
언제가 괜찮으시겠습니까?
Hvornår passer det dig?
Formal, polite
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Kan vi arrangere et møde?
Formal, polite
만나뵈어야 할 것 같네요.
Jeg synes vi skal mødes.
Formal, direct

Appointments - Postponing

만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
Formal, very polite
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
Formal, polite
다른 날로 미뤄도 될까요?
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Formal, polite
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
Formal, polite
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Formal, polite
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
Formal, direct
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
Formal, polite
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Formal, polite
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
Formal, polite
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
Formal, polite