Dutch | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Formal, very polite
Kiedy Panu odpowiada?
Wanneer schikt het u?
Formal, polite
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Formal, polite
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Formal, direct

Appointments - Postponing

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Formal, very polite
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Formal, polite
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Formal, polite
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Formal, polite
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Formal, polite
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Formal, direct
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, polite
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Formal, polite
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Formal, polite
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Formal, polite