Dutch | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Formal, very polite
När skulle det passa för dig?
Wanneer schikt het u?
Formal, polite
Kan vi planera in ett möte?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Formal, polite
Jag tycker att vi kunde träffas.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Formal, direct

Appointments - Postponing

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Formal, very polite
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Formal, polite
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Formal, polite
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Formal, polite
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Formal, polite
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Formal, direct
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, polite
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Formal, polite
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Formal, polite
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Formal, polite