Italian | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Formal, very polite
När skulle det passa för dig?
Quando è disponibile?
Formal, polite
Kan vi planera in ett möte?
È possibile fissare un appuntamento?
Formal, polite
Jag tycker att vi kunde träffas.
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Formal, direct

Appointments - Postponing

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Formal, very polite
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Formal, polite
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
È possibile fissare un'altra data?
Formal, polite
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Formal, polite
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Formal, polite
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Formal, direct
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Formal, polite
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Formal, polite
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Formal, polite
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Formal, polite