Dutch | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Formal, very polite
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
Wanneer schikt het u?
Formal, polite
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Formal, polite
Bence görüşmemiz gerekiyor.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Formal, direct

Appointments - Postponing

Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Formal, very polite
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Formal, polite
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Formal, polite
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Formal, polite
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Formal, polite
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Formal, direct
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, polite
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Formal, polite
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Formal, polite
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Formal, polite