Czech | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, to open on behalf of the whole company
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, to open on behalf of the whole company
因贵公司...
V návaznosti na...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formal, when writing for someone else
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formal request, tentative
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formal request, tentative
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formal request, tentative
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formal request, very polite
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formal request, very polite
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formal request, polite
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Formal request, polite
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Formal request, polite
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Formal request, direct
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formal request, direct
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formal request, very direct
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Formal request, polite, on behalf of the company
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formal specific request, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formal enquiry, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formal enquiry, direct
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Formal statement of intent, direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, polite
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, very polite
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, very polite
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Formal, very polite
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, very polite
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, very polite
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, polite
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, polite
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, polite
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, polite
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, very direct
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Less formal, polite
此致
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
肃然至上
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, between business partners who work together often