Danish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
亲爱的约翰,
Kære John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Formal, to open on behalf of the whole company
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Formal, to open on behalf of the whole company
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, when writing for someone else
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Formal request, tentative
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Formal request, tentative
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formal request, tentative
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formal request, very polite
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formal request, very polite
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formal request, polite
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formal request, polite
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formal request, polite
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Formal request, direct
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formal request, direct
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Formal request, very direct
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Formal request, polite, on behalf of the company
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formal specific request, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formal enquiry, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formal enquiry, direct
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Formal statement of intent, direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
附件是...格式的
Bilaget er i...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, polite
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, very polite
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, very polite
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Formal, very polite
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, very polite
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, very polite
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, polite
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, polite
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, polite
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, polite
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, very direct
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Less formal, polite
此致
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
肃然至上
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
祝好
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms
祝好
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who work together often