Polish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯女士/小姐,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
我们就...一事给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, to open on behalf of the whole company
我们因...写这封信
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, to open on behalf of the whole company
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
我写信想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, when writing for someone else
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formal request, tentative
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formal request, tentative
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formal request, tentative
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formal request, very polite
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formal request, very polite
您能将…发送给我吗?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formal request, polite
我们对获得/接受...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formal request, polite
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Formal request, polite
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formal request, direct
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formal request, direct
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formal request, very direct
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formal request, polite, on behalf of the company
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formal specific request, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formal enquiry, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formal enquiry, direct
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formal statement of intent, direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
附件是...格式的
Załącznik jest w formacie...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, polite
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, very polite
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, very polite
提前谢谢您...
Z góry dziękuję...
Formal, very polite
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, very polite
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polite
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polite
我很期待将来有合作的可能性。
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, polite
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polite
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, very direct
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Less formal, polite
此致
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, widely used, recipient known
肃然至上
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, between business partners who are on first-name terms
祝好
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who work together often