Chinese | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Vážený pane,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Formal, to open on behalf of the whole company
V návaznosti na...
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Formal request, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Formal request, polite
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formal request, polite
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Formal request, polite
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polite
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Formal, very polite
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, very polite
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
S pozdravem,
此致
Formal, recipient name unknown
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Informal, between business partners who work together often