English | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Vážený pane,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Milý Johne,
Dear John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Formal, to open on behalf of the whole company
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Formal, to open on behalf of the whole company
V návaznosti na...
Further to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
V návaznosti na...
With reference to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Formal, when writing for someone else
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Formal request, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Formal request, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Formal request, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formal request, very polite
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Formal request, very polite
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Formal request, polite
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Formal request, polite
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Formal request, polite
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Formal request, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Formal request, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Formal request, very direct
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Formal specific request, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formal enquiry, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Formal enquiry, direct
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Formal statement of intent, direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polite
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, very polite
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, very polite
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Formal, very polite
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, very polite
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, very polite
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polite
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polite
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polite
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polite
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, very direct
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Less formal, polite
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Informal, between business partners who work together often