German | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Vážený pane prezidente,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Less formal, one has done business with the recipient before
Milý Johne,
Lieber Johann,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Obracíme se na vás ohledně...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, to open on behalf of the whole company
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, to open on behalf of the whole company
V návaznosti na...
Bezug nehmend auf...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
V návaznosti na...
In Bezug auf...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Píši vám, abych vás informoval o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Píši Vám jménem...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, when writing for someone else
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Vadilo by Vám, kdyby...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formal request, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Wären Sie so freundlich...
Formal request, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formal request, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formal request, very polite
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formal request, very polite
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formal request, polite
Máme zájem o získání/obdržení...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formal request, polite
Musím vás požádat, zda...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formal request, polite
Mohl(a) byste doporučit...
Können Sie ... empfehlen...
Formal request, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formal request, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Sie werden dringlichst gebeten...
Formal request, very direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formal specific request, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formal enquiry, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formal enquiry, direct
Naším záměrem je, aby ...
Wir beabsichtigen...
Formal statement of intent, direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Je nám líto vás informovat, že...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Příloha je ve formátu...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formal, polite
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, very polite
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, very polite
Děkuji Vám předem...
Vielen Dank im Voraus...
Formal, very polite
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, very polite
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, very polite
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, polite
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, polite
Těším se na možnou spolupráci.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, polite
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, polite
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, very direct
Těším se na Vaší odpověď.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Less formal, polite
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, recipient name unknown
Se srdečným pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Hochachtungsvoll
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Informal, between business partners who are on first-name terms
S pozdravem, / Zdravím,
Grüße
Informal, between business partners who work together often