Spanish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Vážený pane prezidente,
Distinguido Sr. Presidente:
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Apreciado Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Less formal, one has done business with the recipient before
Milý Johne,
Querido Juan:
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Obracíme se na vás ohledně...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formal, to open on behalf of the whole company
Píšeme vám ve spojitosti s...
Le escribimos en referencia a...
Formal, to open on behalf of the whole company
V návaznosti na...
Con relación a...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
V návaznosti na...
En referencia a...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Píši vám, abych vás informoval o...
Escribo para pedir información sobre...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Píši Vám jménem...
Le escribo en nombre de...
Formal, when writing for someone else
Vaše společnost mi byla doporučena...
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Vadilo by Vám, kdyby...
¿Sería posible...
Formal request, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
¿Tendría la amabilidad de...
Formal request, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Me complacería mucho si...
Formal request, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formal request, very polite
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formal request, very polite
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Formal request, polite
Máme zájem o získání/obdržení...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formal request, polite
Musím vás požádat, zda...
Me atrevo a preguntarle si...
Formal request, polite
Mohl(a) byste doporučit...
¿Podría recomendarme...
Formal request, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Formal request, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Se le insta urgentemente a...
Formal request, very direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaký je váš aktuální ceník pro...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formal specific request, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formal enquiry, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formal enquiry, direct
Naším záměrem je, aby ...
Es nuestra intención...
Formal statement of intent, direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Je nám líto vás informovat, že...
Lamentamos informarle que...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Příloha je ve formátu...
El archivo adjunto está en formato...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formal, polite
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formal, very polite
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formal, very polite
Děkuji Vám předem...
Le agradecemos de antemano...
Formal, very polite
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formal, very polite
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formal, very polite
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formal, polite
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formal, polite
Těším se na možnou spolupráci.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formal, polite
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formal, polite
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Si requiere más información...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formal, very direct
Těším se na Vaší odpověď.
Espero tener noticias de usted pronto.
Less formal, polite
S pozdravem,
Se despide cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Se srdečným pozdravem,
Atentamente,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Respetuosamente,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Saludos,
Informal, between business partners who are on first-name terms
S pozdravem, / Zdravím,
Saludos,
Informal, between business partners who work together often