Swedish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Vážený pane,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr/fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Milý Johne,
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
V návaznosti na...
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi är tacksamma om du ...
Formal request, tentative
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formal request, very polite
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formal request, very polite
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde du skicka mig ...
Formal request, polite
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga dig om ...
Formal request, polite
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formal request, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formal request, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber dig omgående att ...
Formal request, very direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
Naším záměrem je, aby ...
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Příloha je ve formátu...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polite
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Formal, very polite
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, very polite
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polite
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polite
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Less formal, polite
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often