Chinese | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Kære John,
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Formal, to open on behalf of the whole company
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Formal request, tentative
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Formal request, polite
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formal request, polite
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Formal request, polite
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Bilaget er i...
附件是...格式的
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polite
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Formal, very polite
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, very polite
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
Med venlig hilsen
此致
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
Med venlig hilsen
祝好
Informal, between business partners who work together often