English | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det måtte vedkomme,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Kære John,
Dear John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver til dig angående...
We are writing to you regarding…
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i anledning af...
We are writing in connection with ...
Formal, to open on behalf of the whole company
I fortsættelse af...
Further to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I henhold til...
With reference to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formal, when writing for someone else
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Ville du have noget imod hvis...
Would you mind if…
Formal request, tentative
Vil du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Formal request, tentative
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
I would be most obliged if…
Formal request, tentative
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formal request, very polite
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Formal request, very polite
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formal request, polite
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Formal request, polite
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Formal request, polite
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Formal request, direct
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formal request, direct
Du anmodes til snarest at...
You are urgently requested to…
Formal request, very direct
Vi ville sætte pris på hvis...
We would be grateful if…
Formal request, polite, on behalf of the company
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Formal specific request, direct
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formal enquiry, direct
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
We understand from your advertisment that you produce…
Formal enquiry, direct
Det er vores intention at...
It is our intention to…
Formal statement of intent, direct
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi må desværre meddele dig at...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Bilaget er i...
The attachment is in...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polite
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
For further information please consult our website at…
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, very polite
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, very polite
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formal, very polite
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, very polite
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, very polite
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polite
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polite
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polite
Tak for din hjælp i denne sag.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polite
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Hvis du behøver mere information...
If you require more information ...
Formal, direct
Vi sætter pris på din forretning.
We appreciate your business.
Formal, direct
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, very direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Less formal, polite
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Med venlig hilsen
Regards,
Informal, between business partners who work together often