Esperanto | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Kære Hr. Direktør,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Kære Hr.,
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det måtte vedkomme,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Kære John,
Estimata John
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver til dig angående...
Ni skribas al vi pri...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i anledning af...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, to open on behalf of the whole company
I fortsættelse af...
Plu al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I henhold til...
Kun referenco al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mi skribas por demandi pri...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jeg skriver til dig på vegne af...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, when writing for someone else
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Ville du have noget imod hvis...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formal request, tentative
Vil du være så venlig at...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formal request, tentative
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Mi estus plej dankema, se...
Formal request, tentative
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formal request, very polite
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formal request, very polite
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, polite
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formal request, polite
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formal request, polite
Kan du anbefale...
Ĉu vi rekomendas...
Formal request, direct
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, direct
Du anmodes til snarest at...
Vi urĝe petis al...
Formal request, very direct
Vi ville sætte pris på hvis...
Ni estus dankemaj, se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formal specific request, direct
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formal enquiry, direct
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formal enquiry, direct
Det er vores intention at...
Ĝi estas nia intenco de...
Formal statement of intent, direct
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi må desværre meddele dig at...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Bilaget er i...
La alligiteco estas en...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, polite
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, very polite
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, very polite
Tak på forhånd...
Antaŭdankon…
Formal, very polite
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, very polite
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, very polite
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polite
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polite
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polite
Tak for din hjælp i denne sag.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polite
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, direct
Hvis du behøver mere information...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, direct
Vi sætter pris på din forretning.
Ni dankas pri via negoco.
Formal, direct
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, very direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Less formal, polite
Med venlig hilsen
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who work together often