Korean | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Kære Hr. Direktør,
친애하는 사장님께,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
사모님께 드립니다.
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det måtte vedkomme,
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
친애하는 최철수님,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
친애하는 김민정님,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
친애하는 김선영님,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
친애하는 최유라님,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Less formal, one has done business with the recipient before
Kære John,
친애하는 미영씨,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver til dig angående...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i anledning af...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
I fortsættelse af...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I henhold til...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jeg skriver for at forhøre mig om...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jeg skriver til dig på vegne af...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, when writing for someone else
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Ville du have noget imod hvis...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formal request, tentative
Vil du være så venlig at...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formal request, tentative
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formal request, tentative
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formal request, very polite
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formal request, very polite
Kunne du være så venlig at sende mig...
...를 보내주시겠습니까?
Formal request, polite
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formal request, polite
Jeg er nødt til at spørge dig om...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formal request, polite
Kan du anbefale...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formal request, direct
Kunne du være så venlig at sende mig...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formal request, direct
Du anmodes til snarest at...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formal request, very direct
Vi ville sætte pris på hvis...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formal request, polite, on behalf of the company
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formal specific request, direct
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formal enquiry, direct
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formal enquiry, direct
Det er vores intention at...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formal statement of intent, direct
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi må desværre meddele dig at...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Bilaget er i...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, polite
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, very polite
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, very polite
Tak på forhånd...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, very polite
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, very polite
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, very polite
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, polite
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, polite
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, polite
Tak for din hjælp i denne sag.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, polite
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, direct
Hvis du behøver mere information...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, direct
Vi sætter pris på din forretning.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, direct
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, very direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Less formal, polite
Med venlig hilsen
... (자신의 이름) 드림,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
... (자신의 이름) 드림,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
.... 보냄,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Med venlig hilsen
.... 보냄,
Informal, between business partners who work together often