Portuguese | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Geachte heer President
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Less formal, one has done business with the recipient before
Beste Jan
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Nós escrevemos a respeito de...
Formal, to open on behalf of the whole company
Wij schrijven u in verband met ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formal, to open on behalf of the whole company
Met betrekking tot ...
A respeito de..
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ten aanzien van ...
Com referência a...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Ik schrijf u uit naam van ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formal, when writing for someone else
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Zou u het erg vinden om ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formal request, tentative
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formal request, tentative
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formal request, tentative
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formal request, very polite
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formal request, very polite
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formal request, polite
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formal request, polite
Ik zou u willen vragen, of ...
Devo perguntar-lhe se...
Formal request, polite
Kunt u ... aanbevelen ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formal request, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formal request, direct
U wordt dringend verzocht ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formal request, very direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Qual a lista atual de preços de...
Formal specific request, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formal enquiry, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formal enquiry, direct
Het is ons oogmerk om ...
É a nossa intenção...
Formal statement of intent, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Lamentamos informar que...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
De bijlage is in ... formaat.
O anexo está no formato...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formal, polite
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formal, very polite
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formal, very polite
Bij voorbaat dank.
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formal, very polite
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formal, very polite
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formal, very polite
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formal, polite
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formal, polite
Ik verheug mij op de samenwerking.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formal, polite
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formal, polite
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Caso precise de maiores informações...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
Nós prezamos o seu negócio.
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formal, very direct
Ik hoor graag van u.
Espero ter notícias suas em breve.
Less formal, polite
Met vriendelijke groet,
Cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
Atenciosamente,
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
Com elevada estima,
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
Lembranças,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Groeten,
Abraços,
Informal, between business partners who work together often