Swedish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Geachte heer President
Bäste herr ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Geachte heer
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr/fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Beste Jan
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Wij schrijven u in verband met ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Met betrekking tot ...
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ten aanzien van ...
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Ik schrijf u uit naam van ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Zou u het erg vinden om ...
Vi är tacksamma om du ...
Formal request, tentative
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formal request, very polite
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formal request, very polite
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Kunde du skicka mig ...
Formal request, polite
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
Ik zou u willen vragen, of ...
Jag måste fråga dig om ...
Formal request, polite
Kunt u ... aanbevelen ...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formal request, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formal request, direct
U wordt dringend verzocht ...
Vi ber dig omgående att ...
Formal request, very direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
Het is ons oogmerk om ...
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
De bijlage is in ... formaat.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polite
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Bij voorbaat dank.
Tack på förhand...
Formal, very polite
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, very polite
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polite
Ik verheug mij op de samenwerking.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polite
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
Ik hoor graag van u.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Less formal, polite
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Groeten,
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often