Thai | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Geachte heer President
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Geachte heer
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Less formal, one has done business with the recipient before
Beste Jan
เรียน จอห์น
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Wij schrijven u in verband met ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Met betrekking tot ...
เนื่องมาจาก...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ten aanzien van ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ik schrijf u om na te vragen over ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Ik schrijf u uit naam van ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, when writing for someone else
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Zou u het erg vinden om ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formal request, tentative
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formal request, tentative
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formal request, tentative
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formal request, very polite
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formal request, very polite
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formal request, polite
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
เราสนใจที่จะรับ...
Formal request, polite
Ik zou u willen vragen, of ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formal request, polite
Kunt u ... aanbevelen ...
คุณช่วยแนะนำ...
Formal request, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formal request, direct
U wordt dringend verzocht ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formal request, very direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formal request, polite, on behalf of the company
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formal specific request, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formal enquiry, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formal enquiry, direct
Het is ons oogmerk om ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formal statement of intent, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
De bijlage is in ... formaat.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, polite
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, very polite
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, very polite
Bij voorbaat dank.
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, very polite
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, very polite
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, very polite
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polite
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, polite
Ik verheug mij op de samenwerking.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, polite
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, polite
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, very direct
Ik hoor graag van u.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Less formal, polite
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
ด้วยความจริงใจ
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who are on first-name terms
Groeten,
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who work together often