Vietnamese | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Geachte heer President
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Geachte heer
Thưa ông,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Thưa bà,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Thưa ông/bà,
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Thưa các ông bà,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
Thưa ông/bà,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Less formal, one has done business with the recipient before
Beste Jan
Gửi ông A,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, to open on behalf of the whole company
Wij schrijven u in verband met ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, to open on behalf of the whole company
Met betrekking tot ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ten aanzien van ...
Về việc/vấn đề...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Tôi viết thư này để nói về...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Ik schrijf u uit naam van ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, when writing for someone else
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Zou u het erg vinden om ...
Liệu ông/bà có phiền...
Formal request, tentative
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formal request, tentative
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formal request, tentative
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formal request, very polite
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formal request, very polite
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formal request, polite
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formal request, polite
Ik zou u willen vragen, of ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formal request, polite
Kunt u ... aanbevelen ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formal request, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formal request, direct
U wordt dringend verzocht ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formal request, very direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formal request, polite, on behalf of the company
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formal specific request, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formal enquiry, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formal enquiry, direct
Het is ons oogmerk om ...
Chúng tôi dự định...
Formal statement of intent, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
De bijlage is in ... formaat.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formal, polite
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, very polite
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, very polite
Bij voorbaat dank.
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, very polite
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, very polite
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, very polite
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, polite
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, polite
Ik verheug mij op de samenwerking.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, polite
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, polite
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, very direct
Ik hoor graag van u.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Less formal, polite
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
Trân trọng,
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
Thân ái,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Groeten,
Thân ái,
Informal, between business partners who work together often