Danish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Kære John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
I fortsættelse af...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
I henhold til...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formal request, very polite
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formal request, polite
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formal request, polite
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Formal request, direct
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formal request, direct
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
The attachment is in...
Bilaget er i...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, polite
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Formal, direct
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Less formal, polite
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who work together often