Finnish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Dear Mr. President,
Arvoisa Herra Presidentti
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Hyvä Rouva
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Hyvä John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
Koskien...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
Viitaten...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
Kirjoitan tiedustellakseni...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Would you mind if…
Olisikohan mahdollista...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formal request, very polite
Would you please send me…
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formal request, polite
I must ask you whether...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formal request, polite
Could you recommend…
Haluan kysyä voisiko...
Formal request, direct
Would you please send me…
Voisitteko suositella...
Formal request, direct
You are urgently requested to…
Pyydämme teitä välittömästi...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
Olisimme kiitollisia jos...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Tavoitteenamme on...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
The attachment is in...
Liitetiedosto on ... muodossa.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Formal, polite
For further information please consult our website at…
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Kiittäen jo etukäteen...
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formal, direct
If you require more information ...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formal, direct
We appreciate your business.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Less formal, polite
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
Terveisin,
Informal, between business partners who work together often