Romanian | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Dragă Mihai,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
În legătură cu...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
Referitor la...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formal request, very polite
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Formal request, polite
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Formal request, polite
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Formal request, direct
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Formal request, direct
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formal, polite
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direct
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direct
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Less formal, polite
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Cu respect,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
Cu bine,
Informal, between business partners who work together often