Thai | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Dear Mr. President,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
เรียน จอห์น
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
เนื่องมาจาก...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Would you mind if…
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
คุณจะช่วยกรุณา...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formal request, very polite
Would you please send me…
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
เราสนใจที่จะรับ...
Formal request, polite
I must ask you whether...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formal request, polite
Could you recommend…
คุณช่วยแนะนำ...
Formal request, direct
Would you please send me…
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formal request, direct
You are urgently requested to…
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formal request, very direct
We would be grateful if…
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
The attachment is in...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, polite
For further information please consult our website at…
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, very polite
Thanking you in advance…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direct
If you require more information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direct
We appreciate your business.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Less formal, polite
Yours faithfully,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
ด้วยความจริงใจ
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who work together often