Turkish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
İlgili makama,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Sayın Arzu Hanım,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Sayın Fulya Hanım,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Türkal,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Sevgili Can,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
... konuda size yazıyoruz.
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with ...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
...'e istinaden
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
...'e atfen
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
... adına size yazıyorum.
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formal request, very polite
Would you please send me…
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formal request, polite
I must ask you whether...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formal request, polite
Could you recommend…
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formal request, direct
Would you please send me…
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formal request, direct
You are urgently requested to…
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formal request, very direct
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Niyetimiz şu ki ...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Üzgünüz ancak ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
The attachment is in...
Ekler ... formatındadır.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formal, polite
For further information please consult our website at…
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formal, direct
If you require more information ...
Daha bilgi isterseniz ...
Formal, direct
We appreciate your business.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Less formal, polite
Yours faithfully,
Saygılarımla,
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Saygılarımızla,
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Saygılarımla,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
En iyi / kibar dileklerimle,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
Saygılar,
Informal, between business partners who work together often