Finnish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John
Hyvä John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
Koskien...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
Viitaten...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formal request, polite
Ĉu vi rekomendas...
Haluan kysyä voisiko...
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko suositella...
Formal request, direct
Vi urĝe petis al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formal enquiry, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco de...
Tavoitteenamme on...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
La alligiteco estas en...
Liitetiedosto on ... muodossa.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Formal, polite
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formal, very polite
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Formal, very polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formal, polite
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formal, very direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Less formal, polite
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informal, between business partners who work together often