Hungarian | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John
Kedves John!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
Továbbá ....
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
A ... ajánlásával....
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ....
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Lenne olyan szíves, hogy...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Hálás lennék, ha ...
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem...
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formal request, polite
Ĉu vi rekomendas...
Tudna ajánlani...
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem ...
Formal request, direct
Vi urĝe petis al...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennénk, ha ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mi a jelenlegi ára a ....
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formal enquiry, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco de...
Az a szándékunk, hogy ...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
La alligiteco estas en...
A csatolmány a ...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formal, polite
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, very polite
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
Előre is köszönöm...
Formal, very polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formal, polite
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
Ha több információra van szüksége
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formal, very direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a válaszát.
Less formal, polite
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who work together often