Turkish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sayın Başkan,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Sayın yetkili,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Sayın yetkili,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın yetkili,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Sayın yetkililer,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
İlgili makama,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Arzu Hanım,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Fulya Hanım,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Sayın Ahmet Türkal,
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John
Sevgili Can,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
... konuda size yazıyoruz.
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
...'e istinaden
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
...'e atfen
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
... adına size yazıyorum.
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Rica etsem acaba ...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formal request, polite
Ĉu vi rekomendas...
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formal request, direct
Vi urĝe petis al...
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Çok memnun olurduk eğer ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna prezolisto por...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formal enquiry, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco de...
Niyetimiz şu ki ...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Üzgünüz ancak ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
La alligiteco estas en...
Ekler ... formatındadır.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formal, polite
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formal, very polite
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formal, very polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formal, polite
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
Daha bilgi isterseniz ...
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formal, very direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Less formal, polite
Altestime,
Saygılarımla,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Saygılarımızla,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Saygılarımla,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
En iyi / kibar dileklerimle,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
Saygılar,
Informal, between business partners who work together often