Chinese | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Arvoisa Herra Presidentti
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Hyvä John,
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Kirjoitamme teille liittyen...
我们就...一事给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
Kirjoitamme teille liittyen...
我们因...写这封信
Formal, to open on behalf of the whole company
Koskien...
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Viitaten...
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写信想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
Formal request, tentative
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗?
Formal request, polite
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formal request, polite
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我必须问您是否...
Formal request, polite
Haluan kysyä voisiko...
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Voisitteko suositella...
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Tavoitteenamme on...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Liitetiedosto on ... muodossa.
附件是...格式的
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polite
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您...
Formal, very polite
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, very polite
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
Ystävällisin terveisin,
此致
Formal, recipient name unknown
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Parhain terveisin,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
Terveisin,
祝好
Informal, between business partners who work together often