English | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Arvoisa Herra Presidentti
Dear Mr. President,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä Herra / Rouva
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Hyvä John,
Dear John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing to you regarding…
Formal, to open on behalf of the whole company
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing in connection with ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Koskien...
Further to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Viitaten...
With reference to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kirjoitan tiedustellakseni...
I am writing to enquire about…
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
I am writing to you on behalf of...
Formal, when writing for someone else
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Your company was highly recommended by…
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Olisikohan mahdollista...
Would you mind if…
Formal request, tentative
Olisitteko ystävällisiä ja...
Would you be so kind as to…
Formal request, tentative
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
I would be most obliged if…
Formal request, tentative
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formal request, very polite
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
I would be grateful if you could...
Formal request, very polite
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Formal request, polite
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
We are interested in obtaining/receiving…
Formal request, polite
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
I must ask you whether...
Formal request, polite
Haluan kysyä voisiko...
Could you recommend…
Formal request, direct
Voisitteko suositella...
Would you please send me…
Formal request, direct
Pyydämme teitä välittömästi...
You are urgently requested to…
Formal request, very direct
Olisimme kiitollisia jos...
We would be grateful if…
Formal request, polite, on behalf of the company
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
What is your current list price for…
Formal specific request, direct
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formal enquiry, direct
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
We understand from your advertisment that you produce…
Formal enquiry, direct
Tavoitteenamme on...
It is our intention to…
Formal statement of intent, direct
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Liitetiedosto on ... muodossa.
The attachment is in...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polite
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
For further information please consult our website at…
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, very polite
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, very polite
Kiittäen jo etukäteen...
Thanking you in advance…
Formal, very polite
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, very polite
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, very polite
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polite
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polite
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polite
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polite
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Jos tarvitsette lisätietoja...
If you require more information ...
Formal, direct
Arvostamme asiakkuuttanne.
We appreciate your business.
Formal, direct
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, very direct
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
I look forward to hearing from you soon.
Less formal, polite
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Terveisin,
Regards,
Informal, between business partners who work together often