Swedish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Arvoisa Herra Presidentti
Bäste herr ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä Herra / Rouva
Bästa herr/fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Hyvä John,
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Koskien...
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Viitaten...
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Olisikohan mahdollista...
Vi är tacksamma om du ...
Formal request, tentative
Olisitteko ystävällisiä ja...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formal request, very polite
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formal request, very polite
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kunde du skicka mig ...
Formal request, polite
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Jag måste fråga dig om ...
Formal request, polite
Haluan kysyä voisiko...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formal request, direct
Voisitteko suositella...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formal request, direct
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi ber dig omgående att ...
Formal request, very direct
Olisimme kiitollisia jos...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
Tavoitteenamme on...
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Liitetiedosto on ... muodossa.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polite
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Kiittäen jo etukäteen...
Tack på förhand...
Formal, very polite
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, very polite
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polite
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polite
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Jos tarvitsette lisätietoja...
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Less formal, polite
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Kunnioittavasti,
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Terveisin,
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often