Thai | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Sehr geehrter Herr Präsident,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Sehr geehrter Herr,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, male recipient, name unknown
Sehr geehrte Frau,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, female recipient, name unknown
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, recipient name and gender unknown
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sehr geehrter Herr Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, male recipient, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, female recipient, married, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, single, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Lieber Herr Schmidt,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Less formal, one has done business with the recipient before
Lieber Johann,
เรียน จอห์น
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Bezug nehmend auf...
เนื่องมาจาก...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
In Bezug auf...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, when writing for someone else
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formal request, tentative
Wären Sie so freundlich...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formal request, tentative
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formal request, tentative
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formal request, very polite
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formal request, very polite
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formal request, polite
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
เราสนใจที่จะรับ...
Formal request, polite
Ich möchte Sie fragen, ob...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formal request, polite
Können Sie ... empfehlen...
คุณช่วยแนะนำ...
Formal request, direct
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formal request, direct
Sie werden dringlichst gebeten...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formal request, very direct
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formal request, polite, on behalf of the company
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formal specific request, direct
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formal enquiry, direct
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formal enquiry, direct
Wir beabsichtigen...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formal statement of intent, direct
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Der Anhang ist im ...-Format.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, polite
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, very polite
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, very polite
Vielen Dank im Voraus...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, very polite
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, very polite
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, very polite
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polite
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, polite
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, polite
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, polite
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direct
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direct
Wir schätzen Sie als Kunde.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direct
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, very direct
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Less formal, polite
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, recipient name unknown
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความจริงใจ
Formal, widely used, recipient known
Hochachtungsvoll
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, not widely used, recipient name known
Herzliche Grüße
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who are on first-name terms
Grüße
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who work together often