Dutch | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Geachte heer President
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Αγαπητέ κύριε,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Αγαπητή κυρία,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
Αγαπητέ Ιωάννη,
Beste Jan
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Σας γράφουμε σχετικά με...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Σχετικά με...
Met betrekking tot ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Αναφορικά με,...
Ten aanzien van ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, when writing for someone else
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Θα ήταν δυνατόν...
Zou u het erg vinden om ...
Formal request, tentative
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formal request, tentative
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formal request, tentative
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formal request, very polite
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formal request, very polite
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formal request, polite
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formal request, polite
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formal request, polite
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formal request, direct
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formal request, direct
Σας ζητείται επειγόντως να...
U wordt dringend verzocht ...
Formal request, very direct
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formal specific request, direct
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formal enquiry, direct
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formal enquiry, direct
Η πρόθεσή μας είναι να...
Het is ons oogmerk om ...
Formal statement of intent, direct
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, polite
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, very polite
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, very polite
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Bij voorbaat dank.
Formal, very polite
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, very polite
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, very polite
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polite
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polite
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polite
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polite
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, very direct
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Ik hoor graag van u.
Less formal, polite
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
Μετά τιμής,
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
χαιρετισμούς,
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms
θερμούς χαιρετισμούς
Groeten,
Informal, between business partners who work together often