Korean | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
친애하는 사장님께,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Αγαπητέ κύριε,
관계자님께 드립니다.
Formal, male recipient, name unknown
Αγαπητή κυρία,
사모님께 드립니다.
Formal, female recipient, name unknown
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, recipient name and gender unknown
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
친애하는 최철수님,
Formal, male recipient, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
친애하는 김민정님,
Formal, female recipient, married, name known
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
친애하는 김선영님,
Formal, female recipient, single, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
친애하는 최유라님,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
친애하는 홍두깨씨,
Less formal, one has done business with the recipient before
Αγαπητέ Ιωάννη,
친애하는 미영씨,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Σας γράφουμε σχετικά με...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
Σας γράφουμε αναφορικά με...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
Σχετικά με...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Αναφορικά με,...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, when writing for someone else
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Θα ήταν δυνατόν...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formal request, tentative
Θα είχατε την καλοσύνη να...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formal request, tentative
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formal request, tentative
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formal request, very polite
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formal request, very polite
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
...를 보내주시겠습니까?
Formal request, polite
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formal request, polite
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formal request, polite
Μπορείτε να μου προτείνετε...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formal request, direct
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formal request, direct
Σας ζητείται επειγόντως να...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formal request, very direct
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formal request, polite, on behalf of the company
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formal specific request, direct
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formal enquiry, direct
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formal enquiry, direct
Η πρόθεσή μας είναι να...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formal statement of intent, direct
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, polite
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, very polite
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, very polite
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, very polite
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, very polite
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, very polite
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, polite
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, polite
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, polite
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, polite
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, direct
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, direct
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, direct
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, very direct
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Less formal, polite
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, recipient name unknown
Μετά τιμής,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, widely used, recipient known
Με εκτίμηση,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, not widely used, recipient name known
χαιρετισμούς,
.... 보냄,
Informal, between business partners who are on first-name terms
θερμούς χαιρετισμούς
.... 보냄,
Informal, between business partners who work together often