Russian | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Уважаемый г-н президент
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Αγαπητέ κύριε,
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Αγαπητή κυρία,
Уважаемая госпожа...
Formal, female recipient, name unknown
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
Αγαπητέ Ιωάννη,
Дорогой Иван!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Σας γράφουμε σχετικά με...
Пишем вам по поводу...
Formal, to open on behalf of the whole company
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Мы пишем в связи с ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Σχετικά με...
Ввиду...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Αναφορικά με,...
В отношении...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, when writing for someone else
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Θα ήταν δυνατόν...
Вы не против, если...
Formal request, tentative
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Будьте любезны...
Formal request, tentative
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Буду очень благодарен, если...
Formal request, tentative
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formal request, very polite
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formal request, very polite
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Не могли бы вы прислать мне...
Formal request, polite
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Мы заинтересованы в получении...
Formal request, polite
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Вынужден (с)просить вас...
Formal request, polite
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Не могли бы вы посоветовать...
Formal request, direct
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Пришлите пожалуйста...
Formal request, direct
Σας ζητείται επειγόντως να...
Вам необходимо срочно...
Formal request, very direct
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Мы были бы признательны, если..
Formal request, polite, on behalf of the company
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formal specific request, direct
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formal enquiry, direct
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formal enquiry, direct
Η πρόθεσή μας είναι να...
Нашим намерением является...
Formal statement of intent, direct
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Прикрепленный файл в формате...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formal, polite
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Больше информации см. на сайте...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, very polite
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, very polite
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Заранее спасибо...
Formal, very polite
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, very polite
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, very polite
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, polite
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, polite
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, polite
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, polite
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, very direct
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Надеюсь на скорый ответ
Less formal, polite
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
С уважением...
Formal, recipient name unknown
Μετά τιμής,
С уважением...
Formal, widely used, recipient known
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
χαιρετισμούς,
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms
θερμούς χαιρετισμούς
С уважением...
Informal, between business partners who work together often