Swedish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

拝啓
・・・・様
Bäste herr ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
拝啓
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
拝啓 
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
拝啓
Bästa herr/fru,
Formal, recipient name and gender unknown
拝啓 
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
拝啓
・・・・様
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
拝啓
・・・・様
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
佐藤太郎様
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
佐藤太郎様
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
・・・・についてお知らせいたします。
Vi skriver till dig angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
・・・にさらに付け加えますと、
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
・・・についてお伺いします。
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
・・・に代わって連絡しております。
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

・・・・していただけないでしょうか。
Vi är tacksamma om du ...
Formal request, tentative
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formal request, very polite
・・・・していただければ幸いです。
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formal request, very polite
・・・・を送っていただけますか。
Kunde du skicka mig ...
Formal request, polite
是非・・・・を購入したいと思います。
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
・・・・は可能でしょうか?
Jag måste fråga dig om ...
Formal request, polite
・・・・を紹介してください。
Skulle du kunna rekommendera ...
Formal request, direct
・・・・をお送りください。
Skulle du kunna skicka mig ...
Formal request, direct
至急・・・・してください。
Vi ber dig omgående att ...
Formal request, very direct
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
・・・・することを目的としております。
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
大変申し訳ございませんが・・・・
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polite
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Tack på förhand...
Formal, very polite
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, very polite
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polite
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polite
お力添えいただきありがとうございます。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
さらに情報が必要な場合は・・・・
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
誠にありがとうございました。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
お返事を楽しみに待っています。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Less formal, polite
敬具
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
敬具
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
敬白
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
敬具
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
よろしくお願い致します。
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often