Danish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

친애하는 사장님께,
Kære Hr. Direktør,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
관계자님께 드립니다.
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
사모님께 드립니다.
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
친애하는 관계자님께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
친애하는 여러분께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
관계자분(들)께 드립니다.
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
친애하는 최철수님,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
친애하는 김민정님,
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
친애하는 김선영님,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
친애하는 최유라님,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
친애하는 홍두깨씨,
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
친애하는 미영씨,
Kære John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vi skriver til dig angående...
Formal, to open on behalf of the whole company
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vi skriver i anledning af...
Formal, to open on behalf of the whole company
...에 관하여 말씀드리자면,
I fortsættelse af...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...에 대해서 언급하자면,
I henhold til...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
...를 대신하여 글을 드립니다.
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, when writing for someone else
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Ville du have noget imod hvis...
Formal request, tentative
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Vil du være så venlig at...
Formal request, tentative
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formal request, tentative
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formal request, very polite
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formal request, very polite
...를 보내주시겠습니까?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formal request, polite
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formal request, polite
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formal request, polite
...를 추천해 주시겠습니까?
Kan du anbefale...
Formal request, direct
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formal request, direct
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Du anmodes til snarest at...
Formal request, very direct
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Vi ville sætte pris på hvis...
Formal request, polite, on behalf of the company
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formal specific request, direct
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formal enquiry, direct
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formal enquiry, direct
저희의 목적은 ... 입니다.
Det er vores intention at...
Formal statement of intent, direct
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Bilaget er i...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, polite
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, very polite
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, very polite
미리 감사의 말씀 드리며...
Tak på forhånd...
Formal, very polite
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, very polite
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, very polite
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, polite
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, polite
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, polite
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, polite
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Hvis du behøver mere information...
Formal, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, very direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Less formal, polite
... (자신의 이름) 드림,
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
... (자신의 이름) 드림,
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
... (자신의 이름) 드림,
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
.... 보냄,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms
.... 보냄,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who work together often