Polish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
사모님께 드립니다.
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, female recipient, name unknown
친애하는 관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
친애하는 여러분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
관계자분(들)께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
친애하는 최철수님,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
친애하는 김민정님,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
친애하는 김선영님,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
친애하는 최유라님,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
친애하는 홍두깨씨,
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
친애하는 미영씨,
Drogi Tomaszu,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, to open on behalf of the whole company
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, to open on behalf of the whole company
...에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...에 대해서 언급하자면,
Nawiązując do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
...를 대신하여 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, when writing for someone else
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formal request, tentative
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formal request, tentative
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formal request, tentative
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formal request, very polite
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formal request, very polite
...를 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formal request, polite
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formal request, polite
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Formal request, polite
...를 추천해 주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formal request, direct
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formal request, direct
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formal request, very direct
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formal request, polite, on behalf of the company
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formal specific request, direct
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formal enquiry, direct
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formal enquiry, direct
저희의 목적은 ... 입니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formal statement of intent, direct
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Załącznik jest w formacie...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, polite
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, very polite
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, very polite
미리 감사의 말씀 드리며...
Z góry dziękuję...
Formal, very polite
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, very polite
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polite
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polite
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, polite
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polite
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, very direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Less formal, polite
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, widely used, recipient known
... (자신의 이름) 드림,
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
.... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, between business partners who are on first-name terms
.... 보냄,
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who work together often