Romanian | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

친애하는 사장님께,
Stimate Domnule Preşedinte,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule,
Formal, male recipient, name unknown
사모님께 드립니다.
Stimată Doamnă,
Formal, female recipient, name unknown
친애하는 관계자님께 드립니다.
Stimate Domnul/Doamnă,
Formal, recipient name and gender unknown
친애하는 여러분께 드립니다.
Stimaţi Domni,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
관계자분(들)께 드립니다.
În atenţia cui este interesat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
친애하는 최철수님,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, male recipient, name known
친애하는 김민정님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, married, name known
친애하는 김선영님,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formal, female recipient, single, name known
친애하는 최유라님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
친애하는 홍두깨씨,
Dragă Andreea Popescu,
Less formal, one has done business with the recipient before
친애하는 미영씨,
Dragă Mihai,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vă scriem cu privire la...
Formal, to open on behalf of the whole company
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vă scriem în legătură cu...
Formal, to open on behalf of the whole company
...에 관하여 말씀드리자면,
În legătură cu...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...에 대해서 언급하자면,
Referitor la...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
...를 대신하여 글을 드립니다.
Vă scriu în numele...
Formal, when writing for someone else
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
V-ar deranja dacă...
Formal request, tentative
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Aţi fi atât de amabil încât să...
Formal request, tentative
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Formal request, tentative
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Formal request, very polite
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formal request, very polite
...를 보내주시겠습니까?
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Formal request, polite
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Formal request, polite
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Aş dori să ştiu dacă...
Formal request, polite
...를 추천해 주시겠습니까?
Îmi puteţi recomanda...
Formal request, direct
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Formal request, direct
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formal request, very direct
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
V-am rămâne recunoscători dacă...
Formal request, polite, on behalf of the company
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Formal specific request, direct
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formal enquiry, direct
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formal enquiry, direct
저희의 목적은 ... 입니다.
Intenţia noastră este să...
Formal statement of intent, direct
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Ataşamentul este în formatul...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formal, polite
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, very polite
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, very polite
미리 감사의 말씀 드리며...
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, very polite
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, very polite
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, very polite
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, polite
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, polite
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, polite
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, polite
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, very direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Less formal, polite
... (자신의 이름) 드림,
Cu stimă,
Formal, recipient name unknown
... (자신의 이름) 드림,
Cu sinceritate,
Formal, widely used, recipient known
... (자신의 이름) 드림,
Cu respect,
Formal, not widely used, recipient name known
.... 보냄,
Toate cele bune,
Informal, between business partners who are on first-name terms
.... 보냄,
Cu bine,
Informal, between business partners who work together often