Chinese | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Formal, to open on behalf of the whole company
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Formal request, tentative
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Formal request, polite
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formal request, polite
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Formal request, polite
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polite
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Formal, very polite
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, very polite
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
Z wyrazami szacunku,
此致
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
Pozdrawiam,
祝好
Informal, between business partners who work together often