English | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Drogi/Szanowny Pani,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formal, to open on behalf of the whole company
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with ...
Formal, to open on behalf of the whole company
W nawiązaniu do...
Further to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Nawiązując do...
With reference to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formal, when writing for someone else
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Formal request, tentative
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Formal request, tentative
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Formal request, tentative
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formal request, very polite
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Formal request, very polite
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Formal request, polite
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Formal request, polite
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Formal request, polite
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Formal request, direct
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Formal request, direct
Proszę o pilne przesłanie mi...
You are urgently requested to…
Formal request, very direct
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Formal specific request, direct
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formal enquiry, direct
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Formal enquiry, direct
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Formal statement of intent, direct
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Załącznik jest w formacie...
The attachment is in...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polite
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
For further information please consult our website at…
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, very polite
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, very polite
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formal, very polite
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, very polite
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, very polite
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polite
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polite
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polite
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polite
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formal, direct
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formal, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, very direct
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Less formal, polite
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Pozdrawiam,
Regards,
Informal, between business partners who work together often