Esperanto | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Szanowny Panie Prezydencie,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Drogi/Szanowny Pani,
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Drogi Tomaszu,
Estimata John
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Piszemy do Państwa w sprawie...
Ni skribas al vi pri...
Formal, to open on behalf of the whole company
Piszemy do Państwa w związku z...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, to open on behalf of the whole company
W nawiązaniu do...
Plu al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Nawiązując do...
Kun referenco al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mi skribas por demandi pri...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, when writing for someone else
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formal request, tentative
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formal request, tentative
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Formal request, tentative
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formal request, very polite
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formal request, very polite
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, polite
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formal request, polite
Chciałbym zapytać, czy...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formal request, polite
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ĉu vi rekomendas...
Formal request, direct
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, direct
Proszę o pilne przesłanie mi...
Vi urĝe petis al...
Formal request, very direct
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Ni estus dankemaj, se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formal specific request, direct
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formal enquiry, direct
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formal enquiry, direct
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Ĝi estas nia intenco de...
Formal statement of intent, direct
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Z przykrością informujemy, że...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Załącznik jest w formacie...
La alligiteco estas en...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, polite
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, very polite
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, very polite
Z góry dziękuję...
Antaŭdankon…
Formal, very polite
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, very polite
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, very polite
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polite
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polite
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polite
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polite
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, direct
Doceniamy Państwa pracę.
Ni dankas pri via negoco.
Formal, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, very direct
Czekam na Pana odpowiedź.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Less formal, polite
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who work together often