Dutch | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Geachte heer President
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Beste Jan
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Nós escrevemos a respeito de...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, to open on behalf of the whole company
A respeito de..
Met betrekking tot ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Com referência a...
Ten aanzien van ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Escrevo-lhe para saber sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Escrevo-lhe em nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, when writing for someone else
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Zou u het erg vinden om ...
Formal request, tentative
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formal request, tentative
Eu ficaria muito satisfeito se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formal request, tentative
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formal request, very polite
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formal request, very polite
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formal request, polite
Nós estamos interessados em obter/receber...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formal request, polite
Devo perguntar-lhe se...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formal request, polite
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formal request, direct
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formal request, direct
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
U wordt dringend verzocht ...
Formal request, very direct
Nós ficaríamos agradecidos se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Qual a lista atual de preços de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formal specific request, direct
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formal enquiry, direct
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formal enquiry, direct
É a nossa intenção...
Het is ons oogmerk om ...
Formal statement of intent, direct
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Lamentamos informar que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
O anexo está no formato...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, polite
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, very polite
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, very polite
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Bij voorbaat dank.
Formal, very polite
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, very polite
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, very polite
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polite
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polite
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polite
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polite
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Caso precise de maiores informações...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Nós prezamos o seu negócio.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, very direct
Espero ter notícias suas em breve.
Ik hoor graag van u.
Less formal, polite
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
Atenciosamente,
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
Com elevada estima,
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
Lembranças,
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Abraços,
Groeten,
Informal, between business partners who work together often