Swedish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bäste herr ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr/fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Nós escrevemos a respeito de...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
A respeito de..
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Com referência a...
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Escrevo-lhe em nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vi är tacksamma om du ...
Formal request, tentative
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formal request, very polite
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formal request, very polite
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunde du skicka mig ...
Formal request, polite
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
Devo perguntar-lhe se...
Jag måste fråga dig om ...
Formal request, polite
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formal request, direct
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formal request, direct
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi ber dig omgående att ...
Formal request, very direct
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Qual a lista atual de preços de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
É a nossa intenção...
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Lamentamos informar que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
O anexo está no formato...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polite
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Tack på förhand...
Formal, very polite
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, very polite
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polite
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polite
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Caso precise de maiores informações...
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
Nós prezamos o seu negócio.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
Espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Less formal, polite
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Com elevada estima,
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Abraços,
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often