Dutch | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая госпожа...
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
Дорогой Иван!
Beste Jan
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
В отношении...
Ten aanzien van ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, when writing for someone else
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Formal request, tentative
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formal request, tentative
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formal request, tentative
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formal request, very polite
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formal request, very polite
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formal request, polite
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formal request, polite
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formal request, polite
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formal request, direct
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formal request, direct
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Formal request, very direct
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formal specific request, direct
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formal enquiry, direct
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formal enquiry, direct
Нашим намерением является...
Het is ons oogmerk om ...
Formal statement of intent, direct
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Прикрепленный файл в формате...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, polite
Больше информации см. на сайте...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, very polite
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, very polite
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Formal, very polite
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, very polite
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, very polite
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polite
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polite
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polite
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polite
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, very direct
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Less formal, polite
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
С уважением...
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms
С уважением...
Groeten,
Informal, between business partners who work together often