Swedish | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Bästa herr/fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Дорогой Иван!
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ввиду...
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Вы не против, если...
Vi är tacksamma om du ...
Formal request, tentative
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formal request, very polite
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formal request, very polite
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde du skicka mig ...
Formal request, polite
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga dig om ...
Formal request, polite
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formal request, direct
Пришлите пожалуйста...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formal request, direct
Вам необходимо срочно...
Vi ber dig omgående att ...
Formal request, very direct
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
Нашим намерением является...
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Прикрепленный файл в формате...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polite
Больше информации см. на сайте...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formal, very polite
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, very polite
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polite
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polite
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Если вам необходимо больше информации...
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Less formal, polite
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
С уважением...
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often