English | Phrases - Business | E-Mail

E-Mail - Opening

Bäste herr ordförande,
Dear Mr. President,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr/fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Bäste John,
Dear John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver till dig angående ...
We are writing to you regarding…
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vidare till ...
Further to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, when writing for someone else
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formal, polite way of opening

E-Mail - Main Body

Vi är tacksamma om du ...
Would you mind if…
Formal request, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Formal request, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Formal request, tentative
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formal request, very polite
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
I would be grateful if you could...
Formal request, very polite
Kunde du skicka mig ...
Would you please send me…
Formal request, polite
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formal request, polite
Jag måste fråga dig om ...
I must ask you whether...
Formal request, polite
Skulle du kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Formal request, direct
Skulle du kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Formal request, direct
Vi ber dig omgående att ...
You are urgently requested to…
Formal request, very direct
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
We would be grateful if…
Formal request, polite, on behalf of the company
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Formal specific request, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formal enquiry, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Formal enquiry, direct
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Formal statement of intent, direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer
Den bifogade filen är i formatet ... .
The attachment is in...
Formal, detailing with what program the recipient should open the attachment
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detailing a problem with an attachment
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polite
För mer information, se vår hemsida ...
For further information please consult our website at…
Formal, when advertising your website

E-Mail - Closing

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, very polite
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, very polite
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formal, very polite
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, very polite
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, very polite
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polite
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polite
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polite
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polite
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Om du behöver mer information ...
If you require more information ...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
We appreciate your business.
Formal, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, very direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Less formal, polite
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Hälsningar,
Regards,
Informal, between business partners who work together often